Tennis club VARPU, iekšējās kārtības noteikumi.

 1. Korti paredzēti tikai tenisa spēlēšanai.
 2. Spēles laiks sastāda 55 minūtes.
 3. Gadījumā,ja bijusi rezervācija ar naudas iemaksu,bet dažādu iemeslu dēļ Klientam nav iespēja ierasties,jābrīdina administrators 24h iepriekš,citādi nauda netiek atgriezta.
 4. Pēc treniņa vai spēles laika beigām, Klientam ir  jāatstāj korts. Gadījumā,ja spēle vai treniņš ievelkas ilgāk par 10 minūtēm no noteiktā laika(55minūtes),tad Klientam ir jāmaksā par papildus stundu,pēc noteiktā tarifa.
 5. Klientam ir tiesības pagarināt treniņa vai spēles laiku,griežoties pie administratora(apmaksa pēc noteiktā tarifa),pie nosacījuma,ja konkrētais korts vēl nav rezervēts.
 6. Aizliegts ieiet kortos pirms sava rezervētā laika.
 7. Kluba Klientam ir tiesības uzaicināt uz spēli vai treniņu ne vairāk,kā trīs spēles partnerus.
 8. Kortus var apmeklēt tikai tenisa apavos un apģērbā.
 9. Kortos nevar atrasties bez kāda no apģērba elementiem.    
 10. Bērni līdz 16.gadiem,kortos var atrasties tikai trenera,vecāku klātbūtnē.
 11. Klients nes pilnu materiālo atbildību par bojātu kluba inventāru,īpašumu utt. Radīto zaudējumu gadījumā,tiek sastādīts akts,kuru Klientam ir jāsedz.
 12. Ja tiek konstatēti kādi bojājumi,Klientam nekavējoties par to ir jāziņo administratoram.
 13. Klientam ir jāievēro kārtība,higiēna ne tikai kortos,bet arī ģērbtuvēs,dušās un uzgaidājamā telpā.
 14. Administrācija nenes atbildību par Klienta dārglietām,naudu,telefoniem utt. Klients savas mantas ievieto,katrs savā skapītī.
 15. Klientam ar cieņu jāizturas pret apkalpojošo personālu,partneriem un citiem apmeklētājiem. Netraucēt citu kluba apmeklētāju atpūtu.

 

                                   Aizliegts:

 

*Treniņa vai spēles laikā kortos atrasties nepiederošām personām-vecāki, atbalstītāji utt(tam ir paredzēta speciāla vieta).

*Dušas telpās izmantot speciālos higiēnas līdzekļus: eļļas,skrubjus un krēmus.

*Smēķēt kluba teritorijā

*Lietot alkoholu kluba teritorijā

*Lietot pārtiku,saldumus utt.,kas nav iegādāti klubā.

*Ierasties personām,kas ir alkohola vai narkotisko vielu reibumā.

*Atstāt bērnus(līdz 12.gadu vecumam) tenisa klubā bez vecāku vai citas personas klātbutnes.

*Bojāt tenisa kortu tīklus,stiprinājumus un reklāmas stendus.

*Atrasties kluba telpās nepiedienīgā apģērbā(peldkostīmi),kā arī nepiemērotos apavos(augstpapēžu kurpēs,gumijas zābakos).

 

Klienta ļaunprātīgas rīcības gadījumā,kā arī kluba iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā,administrācijai ir tiesības atteikt apkalpošanu,kā arī lauzt abonementu bez iepriekšējas brīdināšanas un naudas atmaksas.

 

Style switcher RESET
Color scheme